Team

Bernd Jaumann

Festivalleitung & Organisation

bernd.jaumann@kulturperspektiven.org

Johanna Kloser

Festivalleitung & Organisation

johanna.kloser@kulturperspektiven.org

Jeannine-Isabelle Krivanek

Organisation & Social Media

jeannine.krivanek@kulturperspektiven.org

Arthur Soballa

Sponsoring

sponsoring@kulturperspektiven.org

Sophie Spanlang

Grafikdesign & Layout

Andreas Wünsche

Grafikdesign & Layout